Tên Đơn Vị: Giấy Dán Kính Minh Á

Người Đại Diện: (Ông) Phạm Xuân Bách

Địa Chỉ: Số 92 Kim Mã , Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 0914.268.607

Email: anminhcp@gmail.com

Mã Số Thuế: 8425529813

Ngày Cấp: 02/03/2016

Nơi Cấp: Hà Nội